Dịch vụ cài đặt blog Ghost – $29

Dịch vụ cài đặt Ghost CMS trả phí một lần. Tôi sẽ cài đặt Ghost blog chuyên nghiệp trên Cloudcone VPS hosting ($4.2/tháng) của chính bạn.

Thông Tin Liên Hệ

Địa chỉ hóa đơn

Thanh Toán Bằng

You will not be charged for this purchase, but if you choose to make an optional purchase later, this card info will be used to complete that transaction!

Thanh toán với PayPal

Quyền lợi ưu đãi

Cài đặt theme Ghost cao cấp

Cài đặt cho bạn theme Ghost cao cấp bất kỳ từ AspireTheme (trị giá $129)
Ghost Startup
Chi tiết dịch vụ

1 Ghost Blog

Host CloudCone VPS của bạn (Instance mới)

Cài đặt theme Ghost cơ bản

Cấu hình Mailgun SMTP cho Ghost

Cấu hình Cloudflare cho bạn (lựa chọn)


** VPS cần phải mới, Ubuntu 18.04, không cài đặt chung với WordPress để đảm bảo server vận hành cho Ghost tốt nhất.


  • Tổng phí
  • 1xDịch vụ cài đặt Ghost blog$29
    -+

Tất cả giá tính bằng USD


Bạn vẫn chưa chắc Ghost thích hợp với bạn hơn WordPress? 

Xem thêm →  7 Điểm mạnh tuyệt đối của Ghost CMS so với WordPress

"Ghost blog càng dùng càng ghiền vì trải nghiệm viết blog trên cả tuyệt vời bên cạnh thiết kế cực đẹp và khả năng bảo mật không thể tốt hơn."


Cường Trần
| CuongThach Founder
"SERVE FOR BLOGGER, BY BLOGGER"

Affiliate: